Nhà hàng với phong cách phục vụ tự do

123Zoom+đang tải
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.

Kenzie luôn chăm chỉ với công việc nhà hàng của mình và luôn mong được gặp khách hàng yêu thích của mình, Charles. Khi Charles đến dùng bữa trưa đặc biệt với Leda, Kenzie biết rằng cô ấy phải biến đây trở thành một trải nghiệm khó quên.

Nhà hàng với phong cách phục vụ tự do
[ X ]
[ X ]