Ngồi nhìn người yêu bị người khác địt rồi quay tay